Richtlijnen

Spelregels bij het proeven en becommentariëren van wijn!

Degustatiefiche

Tijdens het proeven worden de wijnen eerst door elke proever individueel beoordeeld. Maak hiervoor gebruik van onze degustatiefiche die we binnen onze Commanderij hebben ontwikkeld. Deze fiche biedt houvast bij het beoordelen van wijn en helpt u bij het geven van commentaar.

Mening van de tafel

Elke geproefde wijn wordt afzonderlijk door één of twee tafels becommentarieerd, hiertoe uitgenodigd door onze wijnmeester. Elke tafel stelt hiervoor een woordvoerder aan, bij voorkeur een wijnproever met reeds enige ervaring.

Feedback van de andere tafels

Alle leden kunnen daarna vrij hun commentaar geven op de geproefde wijnen. Ze vragen hiervoor wel het woord aan de wijnmeester. Niemand wordt verplicht om commentaar te geven.
We verwachten een professionele commentaar, bij voorkeur genuanceerd en niet in zwart-wit. Wie hiertoe niet in staat is geeft liefst geen commentaar.

Consensus

Concensus in de wijnbeoordeling is absoluut geen vereiste: u hoeft het niet eens te zijn met de commentaar van andere leden-wijnproevers. U moet die mening wel respecteren. Onze stelregel is:

  • Beoordeel de wijn, niet de commentator.